‘Colonial Countryside’

'Black History Month'

Lleoliad:
Ystafell Teras 3, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 10 Hydref 2018, 17:30–18:30
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Cyflwyniad: 'Colonial Countryside’

Sgwrs gan Dr Corinne Fowler o Brifysgol Leicester ar ei phrosiect sydd yn archwilio'r cysylltiadau rhwng Ystadau tiriog a'r ymerodaeth Prydeinig blaenorol.

Archwiliad dan arweiniad plant yw hyn i dai gwledig ar draws y wlad a'u cysylltiadau â'r ymerodraeth Brydeinig, gan gynnwys caethwasiaeth. Un o'i safleoedd yw Castell Penrhyn, lle mae hi wedi bod yn gweithio gyda disgyblion Ysgol Ein Harglwyddes ym Mangor. Mae'r prosiect hwn wedi cael ei gydnabod fel model ar gyfer y ffyrdd y gall y byd academaidd weithio'n llwyddiannus gyda sefydliadau treftadaeth a grwpiau cymunedol wrth archwilio hanesion dadleuol.

     

Disgyblion 'Our Lady's yn Penrhyn                                        Dr Corinne Fowler - Prifysgol Leicester

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau cysylltiedig: