Gorffennaf 2018

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

'Correspondence and Community'

Lleoliad:
Mathias Hall, Bangor University
Amser:
Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018, 08:45–19:00
Cyflwynydd:
English Literature
Cyswllt:
Karin Koehler
Mwy o wybodaeth:
Cofrestrwch yma

Cynhadledd ryngddisgyblaethol ryngwladol

Neuadd Mathias, Prifysgol Bangor 

Dydd Iau, 5 Gorffennaf 2018

Prif Siaradwr: Dr Hannah Tweed, Prifysgol Efrog

‘Don’t Read the Comments? Disability Rights and Online Communities’

Bwriad y Rhwydwaith Ymchwil Epistolaidd (TERN) yw hwyluso trafodaeth rhwng y rhai hynny sy'n astudio llythyrau ac ysgrifennu llythyrau a'r rhai hynny sy'n creu neu'n ymwneud â chadwraeth llythyrau a chasgliadau epistolaidd. Mae'n bleser cael cynnal digwyddiad cyntaf y rhwydwaith, sef symposiwm undydd yn trafod thema gohebiaeth a chymuned, a gynhelir ym Mhrifysgol Bangor ar 5 Gorffennaf 2018.

Yn rhan o'r digwyddiad cyflwynir cyfres o bapurau yn edrych ar y thema 'Correspondence and Community' o wahanol safbwyntiau disgyblaethol, hanesyddol a daearyddol. Yn y cyswllt hwn mae cymuned yn cyfeirio at gysylltu grwpiau neu unigolion sy'n rhannu'r un diddordebau neu'r un elfennau o ran hunaniaeth. Bydd y prif anerchiad gan Dr Hannah Tweed (Prifysgol Efrog) yn edrych ar ymchwil ym meysydd Dyniaethau Meddygol ac Astudiaethau Digidol er mwyn rhoi sylw i arwyddocâd gohebiaeth mewn cymunedau digidol. Bydd papurau eraill yn rhoi sylw i bynciau a themâu megis llythyrau teuluol, gohebiaeth fusnes, cyfnewid llenyddol, a chreu cymunedau ar draws ffiniau cymdeithasol, diwylliannol a daearyddol. Pleser mawr gennym yw croesawu ymchwilwyr o bob rhan o'r byd ac edrychwn ymlaen at ddiwrnod  yn llawn cyflwyniadau a thrafod.

£15 yw'r ffi gofrestru i siaradwyr di-gyflog (ysgolheigion annibynnol di-gyflog, ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ac ymchwilwyr ôl-radd) ac £20 i siaradwyr mewn gwaith llawn amser / sy'n cael eu hariannu i fynychu cynadleddau. Mae cinio ysgafn, lluniaeth, a derbyniad gwin ar ddiwedd y dydd wedi eu cynnwys yn y pris.

Mae croeso i chi gysylltu â k.koehler@bangor.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Rhaglen

8:45-9:10: Cofrestru

9:10-9.20: Sylwadau Agoriadol

9:20-10:40: Panel 1: Aelwydydd, Teuluoedd ac Unigedd

Ali Claire Flint (University of Derby), 'Symbiotic relationships in nineteenth-century epistolarity'

Amanda Kelly (Kent State University), 'Pliny the Younger’s Letters Concerning Slaves and Women'

Sindija Franzetti (Uppsala University)  “Dear …”: In Search of Meaningful Human Connection

10:40-11:00: Egwyl Coffi'r bore

11:00-12:20: Panel 2: Adeiladu Cymunedau mewn Gwahanol Ardaloedd Daearyddol

Gordon Tait (Hull University) 'The Corresponding Silences of Joseph Skipsey of Dante Gabriel Rossetti'

Karin Koehler (Bangor University), ‘Newspapers, Working-Class Verse and the Postal Service’

Millie Schurch (University of York), 'Elizabeth Montagu and Eighteenth-century Epistolary Geographical Knowledge'

12:20-13:20: Panel 3: Busnes Cyfrinachol

Maria do Céu Estibeira (Lisbon), 'WORDS OF FREEDOM: FERNANDO PESSOA’S LETTER ON THE DEFENSE OF SECRET ASSOCIATIONS'

Jessica Davidson (Oxford University), ‘I write to engage my standing as usual’: Stallholder letters from Bristol fair, 1810-1835

13:20-14:20: Cinio ysgafn

14:20-15:20: Panel 4: Hunaniaeth Rhywedd a Chymuned Epistolaidd 

Francesca Battista (University of Vienna), 'Gender as Category of Identification in Medieval Model Letters and Handbooks of Letter Writing?'

Linda McGuire, 'Cicero’s women: a female community within The Letters to Atticus'

15:20-15:40: Egwyl Coffi'r Prynhawn

15:40-17:00: Panel 5: Cymuned a Chyswllt Emosiynol

Kalina Sobierajska (University of Wrocław), 'Kinship Across Borders: Analysing Letters as a Vital Nexus of Transnational Family Relations

Heather Moser (Kent State University), Let it Be Known the Stories are True: Don’t Touch the Rocks!

Carol Acton (St Jerome’s University in the University of Waterloo), Negotiating war: epistolary communities and emotional support in the First World War'

17:00-18:00: Sesiwn Lawn

Hannah Tweed (University of York), ‘Don’t Read the Comments? Disability Rights and Online Communities’

18:00: Derbyniad gwin

19:30: Informal Conference Dinner