Medi 2017

SuLlMaMeIGSa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

‘JUSTICE AND JOY’

YSTADAU SIR FRYCHEINIOG O SAFBWYNT Y LANDLORD A'R TENANT

Lleoliad:
Canolfan Gynadleddau'r Stablau, Penpont, Aberhonddu,LD3 8EU
Amser:
Dydd Sadwrn 9 Medi 2017, 09:00–16:00
Cyflwynydd:
Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru
Cyswllt:
Dr Shaun Evans
Mwy o wybodaeth:
http://iswe.bangor.ac.uk/events

Dydd Sadwrn, 9 Medi 2017

9.30am-4pm

Canolfan Gynadleddau'r Stablau, Penpont, Aberhonddu,LD3 8EU

Mae’n bleser gan Gymdeithas Brycheiniog a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru Prifysgol Bangor gyhoeddi manylion cynhadledd undydd i graffu ar hanes ystadau Sir Frycheiniog o safbwynt y landlord a'r tenant.

Cynhelir y gynhadledd ar dir Penpont un o blastai mwyaf amlwg Sir Frycheiniog. Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau byr ar hanes a dylanwad ystadau gan gynnwys Llangoed, Penpont, Treberfydd a Thredegar, gyda sesiynau ar fapiau ystadau (gan gynnwys arolwg Robert Johnson yn 1587 ar faenordai Crucywel a Thretŵr), archifau, hanes lleol, portreadau, pensaernïaeth, chwalu ystadau a phrofiadau'r tenant.   

Mae'r digwyddiad hwn yn ffurfio rhan o Ŵyl Hanes Brycheiniog 2017 a drefnir gan Fforwm Hanes Brycheiniog: trwy gydol mis Medi cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau hanes lleol yn ymwneud â thema ystadau Sir Frycheiniog.   Cyhoeddir rhaglen lawn ddechrau mis Awst mewn rhifyn arbennig o gylchlythyr y Fforwm,  Hanes.

Mae gwahoddiad cynnes i'r cyhoedd ymuno â ni am ddiwrnod hynod ddiddorol o archwilio hanes y rhanbarth.

Decpunt y pen yw ffi'r gynhadledd (£8 i aelodau Cymdeithas Brycheiniog).  Nifer cyfyngedig o leoedd sydd, felly cofiwch archebu lle cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda. 

Nid yw te a choffi a chinio ysgafn (cost tua £8) wedi eu cynnwys yn ffi'r gynhadledd ond gellir eu prynu ar y diwrnod.  Neu mae croeso ichi ddod â’ch lluniaeth eich hun. Rhowch wybod i ni wrth archebu os byddwch chi angen cinio.

I archebu lle ar-lein ewch i'r SIOP.

Os ydych am dalu drwy'r post, a wnewch chi anfon siec daladwy i Gymdeithas Brycheiniog at Dr Shaun Evans, Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag iwse@bangor.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Sadwrn, 9 Medi. 

Dogfennau cysylltiedig: