'Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?'

Lleoliad:
Darlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Brifysgol
Amser:
Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018, 18:00–19:30

Mae’r iaith Gymraeg yn rhan o’r hyn sy’n diffinio hunaniaeth Gymreig a Chymru fel cenedl. Hanner can mlynedd ar ôl y Ddeddf Iaith gyntaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar ei huchelgais i weld y nifer o bobl sy’n siarad ac yn darllen y Gymraeg yn cynyddu i filiwn erbyn 2050. Mae’r drafodaeth hon yn ystyried y rôl sydd gan y genedl gyfan i’w chwarae i fynd i’r afael â’r her hon.

Bydd y digwyddiad hwn yn Gymraeg yn bennaf gyda chyfieithu ar y pryd i'r Saesneg. 

Trefnwyd mewn partneriaeth gyda'r Academi Brydeinig a'r Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018 6.00pm Darlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Brifysgol
AM DDIM ond bydd angen tocyn: https://www.thebritishacademy.ac.uk/events/miliwn-o-siaradwyr-cymraeg-erbyn-2050-million-welsh-speakers-2050

Am fwy o wybodaeth: events@britac.ac.uk