'Operation Orbicular: Reflections on a Homicide Investigation and its Resulting Miscarriage of Justice'.

Lleoliad:
PL2, Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol
Amser:
Dydd Llun 17 Chwefror 2020, 13:00–15:00
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas
Cyswllt:
Dr Bethan Loftus

'Operation Orbicular: Reflections on a Homicide Investigation and its Resulting Miscarriage of Justice'. 

Crynodeb: Bydd Iestyn Davies yn traddodi darlith ynglŷn ag adolygu achos heb ei ddatrys / achos o aflwyddiant cyfiawnder. Mae'n ymwneud â lladd Janet Commins, 15 oed, ym 1976 pan gafodd dyn ifanc diniwed ei ganfod yn euog. Yn 2016, yn dilyn adolygiad fforensig ef oedd arweinydd y tîm a lwyddodd i erlyn Stephen Hough, 58 oed, am y lofruddiaeth. Yn 2019 cafodd euogfarn y dyn diniwed, Noel Jones, ei ddileu yn y llysoedd cyfiawnder brenhinol yn Llundain. Bydd Iestyn yn siarad am blismona yn y cyfnod hwnnw, cyn y Ddeddf Heddlu a Thystiolaeth Droseddol, sut roedd gwyddoniaeth fforensig wedi datblygu dros y blynyddoedd, a’r heriau sylweddol a wynebai wrth geisio erlyn Stephen Hough. Dyma'r achos cyntaf yn hanes y gyfraith pan oedd dyn arall wedi ei ganfod yn euog o'r llofruddiaeth pan aethpwyd â Hough i dreial. Mae'r ddarlith hon yn agored i fyfyrwyr a'r cyhoedd. Mynediad am ddim.

Gwybodaeth am y siaradwr: Mae Iestyn Davies wedi ymddeol o fod yn Dditectif Uwcharolygydd y llynedd ar ôl gweithio am 30 mlynedd gyda Heddlu Gogledd Cymru. Gweithiodd am y 3 blynedd olaf fel pennaeth y tîm digwyddiadau difrifol a'r uned troseddau difrifol a threfnedig. Mae wedi cymhwyso fel PIP 3 SIO (Uwch Ymchwilydd Troseddau Difrifol) ers 7 mlynedd ac mae ganddo hefyd gymhwyster PIP 4 i fod yn gynghorydd strategol ar achosion difrifol a chymhleth. Bu'n Uwch Swyddog Ymchwilio (SIO) neu'n ddirprwy SIO ar 22 o ymchwiliadau llofruddiaeth ac mae bellach yn rhoi cyflwyniadau ynglŷn â rhai o'r ymchwiliadau llofruddiaeth mwyaf heriol y mae wedi'u harwain.