Mai 2019

SuLlMaMeIGSa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

‘Rich in the Remains of Former Ages’

Lleoliad:
Neuadd Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd, SY16 3PL
Amser:
Dydd Sadwrn 11 Mai 2019, 09:00–17:00
Cyflwynydd:
Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru
Cyswllt:
Dr Shaun Evans
Mwy o wybodaeth:
http://iswe.bangor.ac.uk

Cynhadledd undydd i ystyried effeithiau'r ystadau ar hanes, diwylliant a thirweddau Sir Drefaldwyn, o'r oesoedd canol i'r presennol.

‘RICH IN THE REMAINS OF FORMER AGES’

Dydd Sadwrn, 11 Mai 2019

Neuadd Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd, SY16 3PL.

Mae'n bleser gan Glwb Powysland a Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor  gyhoeddi manylion y gynhadledd gyhoeddus undydd yn edrych ar effeithiau'r ystadau ar hanes, diwylliant a thirweddau Sir Drefaldwyn, o'r oesoedd canol hyd heddiw.

Cynhelir y gynhadledd yn Gregynog, plasty a fu'n ganolog i un o ystadau mwyaf blaenllaw Sir Drefaldwyn, a bydd y diwrnod yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau byr gan academyddion, gweithwyr proffesiynol ym maes treftadaeth a haneswyr lleol. 

Bydd y sgyrsiau'n canolbwyntio ar ddatblygiad hanesyddol teuluoedd ac ystadau tirfeddianwyr y sir, o'u gwreiddiau yn yr oesoedd canol at eu dirywiad yn yr 20fed ganrif, a'u dylanwad ar y berthynas rhwng landlordiaid a thenantiaid, plastai, y dirwedd, gwleidyddiaeth, deiliaid swyddi lleol, amaethyddiaeth, nawdd cerddorol a hunaniaethau diwylliannol. Bydd y diwrnod yn gorffen gyda thrafodaeth ar werth, arwyddocâd a defnyddiau'r dreftadaeth ddiwylliannol hon yn yr 21ain ganrif yng Nghymru. 

Y digwyddiad hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o gynadleddau blynyddol a drefnir gan Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru mewn cydweithrediad â phartneriaid rhanbarthol, sydd wedi dadansoddi dylanwadau'r ystadau ar lefel sirol. Cynhaliwyd digwyddiadau blaenorol ym Mhlas Cadnant (Ynys Môn, 2018), Penpont (Sir Frycheiniog, 2017), Neuadd Mostyn (Sir y Fflint, 2016), Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Sir Gaerfyrddin, 2015) a Glan-llyn (Sir Feirionnydd, 2014). 

Mae gwahoddiad cynnes i'r cyhoedd ymuno â ni am ddiwrnod hynod ddiddorol yn archwilio hanes y rhanbarth.

Pris y gynhadledd yw £22 y pen. Mae hyn yn cynnwys brechdanau i ginio, te neu goffi wrth gyrraedd ac yn ystod egwyl y prynhawn, a pharcio am ddim. Rhowch wybod i ni wrth archebu a oes gennych unrhyw ofynion o ran diet neu fynediad. 

Dylai aelodau o'r Clwb Powysland archebu trwy'r Clwb am bris gostyngol.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofiwch archebu lle cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda. 

I archebu ar-lein, ewch i'r Siop Ar-lein.

I archebu eich lle drwy'r post, anfonwch siec yn daladwy i Brifysgol Bangor at Dr. Shaun Evans, Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, Prifysgol Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, gan nodi enwau a manylion cyswllt pawb fydd yn bresennol ac unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag iwse@bangor.ac.uk

Dogfennau cysylltiedig: