“Thrive: How better psychological therapy provision transforms lives and saves money”

Darlith Gyhoeddus

Lleoliad:
Ystafell 230, Ysgol Seicoleg, Adeilad Brigantia, Ffordd Penrallt, Bangor
Amser:
Dydd Iau 4 Hydref 2018, 16:00–17:00
Cyflwynydd:
Ysgol Seicoleg ac Ymddiriedolaeth Ysbyty Prfyshool Betsi Cadwaladr
Cyswllt:
M.Swales

Bydd yr Athro David Clark, sy'n Athro o Seicoleg Arbrofol ym Mhrifysgol Rhydychen yn rhoi sgwrs yn yr Ysgol Seicoleg, Adeiliad Brigantia, Ffordd Penrallt, Bangor

Prynhawn Dydd Iau, 4ydd o Hydref 2018 am 4yh

“Thrive: How better psychological therapy provision transforms lives and saves money”

Gwnewch nodyn o’r dyddiad!

Mae David M Clark yn Athro o Seicoleg Arbrofol ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae’n adnabyddus am ei waith arloesol yn cyfuno seicopatholeg arbrofol ac astudiaethau clinigol i ddatblygu triniaethau seicolegol ar gyfer anhwylderau pryder. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn canolbwyntio ar effeithlonrwydd lledaenu triniaeth i’r cyhoedd  ac mae’n un o benseiri'r English Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) Programme. Rhoddwyd gwobr Cyflawniad Oes/ Gwyddonydd Nodedig gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig, Cymdeithas Seicolegol Americanaidd, Cymdeithas America ar gyfer Therapïau Ymddygiadol a Gwybyddol a'r Gymdeithas Gwyddoniaeth mewn Seicoleg Glinigol.