Awst 2017

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

"Troi’r dŵr/gwynt i felin ein hunain: datrys anghenion ynni lleol yn lleol"

Darlith yr Eisteddfod Sefydliad Materion Cymreig 2017

Lleoliad:
Pabell y Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol, Bodedern, Ynys Môn
Amser:
Dydd Llun 7 Awst 2017, 15:30–16:30
Cyflwynydd:
Sefydliad Materion Cymreig
Cyswllt:
http://mailchi.mp/iwa/darlith-yr-eisteddfod-sefydliad-materion-cymreig-2017-troir-drgwynt-i-felin-ein-hunain-datrys-anghenion-ynni-lleol-yn-lleol-511429?e=718f992274
Mwy o wybodaeth:
http://mailchi.mp/iwa/darlith-yr-eisteddfod-sefydliad-materion-cymreig-2017-troir-drgwynt-i-felin-ein-hunain-datrys-anghenion-ynni-lleol-yn-lleol-511429?e=718f992274

Eleni cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn, Ynys Ynni.

Mae heriau sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd a chadw’r golau ‘mlaen yn adnabyddus a’r dadleuon o blaid ac yn erbyn cynlluniau cynhyrchu trydan mawr yn gallu bod yn danllyd ar brydiau.

Mae Sefydliad Materion Cymreig mewn partneriaeth â Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor am droi’r chwyddwydr ar beth all unigolion a chymunedau wneud i helpu’n hunain i gwrdd â’r galw, i leihau tlodi tanwydd a pharatoi’n hunain ar gyfer y newid economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol anorfod sydd ar y gorwel.

Mae nifer o fentrau ynni cymunedol yn blaguro ar draws Cymru a bydd cynrychiolwyr rhai o’r rhain yn rhannu gwybodaeth ymarferol addas i gynulleidfa eang ynglŷn â sut i fynd ati. Does dim angen bod yn brofiadol! Byddant yn nodi’r cyfleoedd a’r rhwystrau y byddwch yn debygol o’u cyfarfod ar y ffordd.

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion a chymunedau sydd â diddordeb yn hyn ymlaen llaw. Ein gobaith yw y bydd y digwyddiad yn esgor ar fwy o gydweithio a chyd-greu rhyng-gymunedol ac y bydd syniadau newydd yn deillio o’r digwyddiad.

Rhaglen

15:30 Croeso ar ran yr IWA gan yr Atrho Gareth Wyn Jones

Bydd y siaradwyr canlynol yn rhoi trosolwg cryno fydd yn arwain at drafodaeth ddifyr gyda chyfranogiad y gynulleidfa.

 - Dr Paula Roberts: Ynni cymunedol, pam trafferthu? Profiad Ynni Padarn Peris.
 - Meleri Davies: Egni cymunedol ar waith
 - Dr Prysor Williams: Meddwl tu allan i’r bocs: Prosiect Dŵr Uisce

Bydd y trafodaeth yn cael ei gadeirio gan Dr Einir Young, Lab Cynaliadwyedd @ Prifysgol Bangor.

Darperir cyfieithu ar y pryd.