“Website-blocking injunctions and streaming server-blocking injunctions : The state of the art”

Lleoliad:
PL2 Pontio, Ffordd Deiniol, LL57 2TQ
Amser:
Dydd Gwener 12 Hydref 2018, 15:30–17:00
Cyflwynydd:
Ysgol Gyfraith Bangor
Cyswllt:
Dr. Mark Hyland

Mae'n bleser mawr gennyf roi gwybod i chi y bydd Ysgol y Gyfraith Bangor a'i Chanolfan Cyfraith Ryngwladol yn croesawu ymwelydd nodedig ddydd Gwener, 12 Hydref, 2018. Ar y dyddiad hwnnw, bydd Mr Ustus Richard Arnold (Barnwr yr Uchel Lys) yn traddodi darlith gyda'r teitl:

“Website-blocking injunctions and streaming server-blocking injunctions : The state of the art”

Manylion ymarferol ar gyfer darlith Mr Ustus Arnold:

Pryd:     Dydd Gwener 12 Hydref, 2018 

Lle:        Pontio (PL2) 

Amser:  3.30pm 

 

Mae'n gwbl briodol mai Mr Ustus Arnold sy'n siarad ar y thema hon gan ei fod wedi ysgrifennu a chyflwyno mwyafrif llethol y barnau ar waharddebau blocio yn Lloegr a Chymru, os nad y cyfan ohonynt. 

Mae gwaharddebau blocio wedi dod yn bwnc llosg yn y DU dros y saith mlynedd ddiwethaf gan eu bod yn gyfrwng gwerthfawr i ddeiliaid eiddo deallusol (IP) yn eu brwydr yn erbyn tresmasu ar IP ar-lein Caniatawyd y gwaharddeb blocio gwe cyntaf yn y DU yn 2011 yn Twentieth Century Fox v BT. Roedd yr achos hwnnw'n ymwneud â thor hawlfraint ar-lein. Ers hynny, mae'r gyfraith achosion ar flocio wedi datblygu'n sylweddol ac, yn 2014, cyflwynodd yr Uchel Lys ddyfarniad nodedig yn Cartier v BSkyB, lle'r ehangwyd awdurdodaeth dros flocio gwe yng Nghymru a Lloegr i gynnwys achosion o dresmasu ar nodau masnach ar-lein. Cafodd yr ehangu hwn ar y drefn flocio i gynnwys tresmasu ar nodau masnach ar-lein ei gadarnhau gan y Llys Apêl yn 2016. Y llynedd, gwnaed gweinyddion ffrydio anghyfreithlon yn destun gwaharddebau blocio ac yn gynharach eleni, dyfarnodd llys uchaf y DU, y Goruchaf Lys, y dylai deiliaid hawliau IP (ac nid ISPs) ysgwyddo costau gweithredu gorchmynion blocio.

Mae'r crynodeb o ddarlith Mr Ustus Arnold yn edrych yn ddiddorol iawn, a bydd ei ddarlith fis nesaf yn gyfle ardderchog i'r rhai cyfarwydd  (ac anghyfarwydd) ddysgu am y ffordd y diogelir hawliau eiddo deallusol yn yr oes ddigidol. Ymhellach, bydd darlith Mr Ustus Arnold hefyd yn rhoi sylw i ddatblygiadau blocio gwe y tu allan i'r DU.

Bydd darlith Mr Ustus Arnold yn rhoi sylw i'r pynciau canlynol:


  • Atebolrwydd sylfaenol, affeithiwr a chyfryngwr.
  • Y sail ddeddfwriaethol i atebolrwydd cyfryngwr yn yr UE a'r DU.
  • Y sefyllfa bresennol yng Nghymru a Lloegr mewn perthynas â gwaharddebau blocio gwefan yn dilyn achos Cartier v BSkyB.
  • Cartier v BSkyB yn y Goruchaf Lys: pwy ddylai dalu costau gweithredu gorchmynion o'r fath?
  • Datblygiad diweddar yng Nghymru a Lloegr: gwaharddebau sy'n gofyn am i ISPs flocio gweinyddion ffrydio.
  • Amrywiaeth dulliau gweithredu a chanlyniadau ledled Ewrop o ran gwaharddebau blocio gwefannau.
  • Yr angen am fframwaith cyfreithiol rhyngwladol mwy cyson.

Bywgraffiad Mr Ustus Arnold:

https://www.judiciary.uk/publications/mr-justice-arnold/  

Mae croeso cynnes i bawb ddod i'r ddarlith.