Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiadau: Dydd Mercher 11 Hydref 2017

Prifysgol Manceinion: Ffair Fawr Gyrfaoedd Diwrnod 2

L031 S&T

Lleoliad: Prifysgol Manceinion
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 09:00–17:00

Deall cwestiynau traethawd

Lleoliad: I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 13:00–15:00

Llwyddo gyda’ch astudiaethau ôl-raddedig

Lleoliad: I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 13:00–15:00

Dywedwch wrthyf amdanoch eich hun - awgrymiadau i'r cyfweliad Mae pawb braidd yn nerfus cyn cyfweliad ac mae paratoi'n dda ymlaen llaw yn allweddol i berfformio'n dda. Mae'r gweithdy hwn yn edrych ar y gwaith paratoi fel bod gennych yr hyder i ymdopi â ch

C011 CM

Lleoliad: Alun A0.01
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 13:00–14:00

Cymrodoriaeth HEA: Sesiynau Cynefino

Llwybr Datblygiad Proffesiynol Parhaus at Gymhwyster Addysgu

Lleoliad: Ystafell Seminar Wheldon
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 14:00–15:00

Byw a Gweithio yn Japan: Sesiwn Gwybodaeth JET

CM 200

Lleoliad: Alun A2.02
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 14:00–15:00

Mesur Maint y Farchnad (i syniad busnes)

Mae hwn yn weithdy B-Fentrus a Syniadau Mawr Cymru i’r rhai sydd a diddordeb mewn cychwyn busnes

Lleoliad: Ystafell Ddarlith 3 (LR3), Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 14:00–16:00

Cymorth Cymrodoriaeth HEA

Arweiniad ac Adborth ar Geisiadau

Lleoliad: Ystafell Seminar Wheldon
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 15:00–16:00

Phill Jupitus: Juplicity

Lleoliad: Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser: Dydd Mercher 11 Hydref 2017, 20:00–22:00