Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Digwyddiadau: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017

Cymerwch stondin yn y Farchnad Nadolig Myfyrwyr

E020 Ceisiadau i fod i fewn erbyn dydd Gwener 10 Tachwedd

Lleoliad:
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017 – Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017
(A phob dydd tan ddydd Gwener 10 Tachwedd 2017)

Gwneud Cynnydd yn Ail Flwyddyn eich PhD

Lleoliad: Venue details are sent via calendar after booking
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 09:30–16:00

Hyrwyddo eich papurau ymchwil a mesuro eich dyfyniadau

Lleoliad: Prif Adeilad LR1
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 12:00–13:00

Rhoi graen ar eich gwaith

Lleoliad: I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 13:00–15:00

Mwgsi

Lleoliad: Stiwdio, Pontio
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 13:30–15:30

Cymrodoriaeth HEA: Sesiynau Cynefino

Llwybr Datblygiad Proffesiynol Parhaus at Gymhwyster Addysgu

Lleoliad: Ystafell Seminar Wheldon
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 14:00–15:00

Cymorth Cymrodoriaeth HEA

Arweiniad ac Adborth ar Geisiadau

Lleoliad: Ystafell Seminar Wheldon
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 15:00–16:00

Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru a gwerth cofnodion ystadau wrth ymgymryd ag ymchwil hanesyddol ac archaeolegol

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Lleoliad: Canolfan Thomas Telford, Pothaethwy
Amser: Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 19:30–20:30