Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

2071

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Mawrth 6 Chwefror 2018, 10:30–19:30

Cwmni Pendraw

2071

Prosiect Amgylcheddol

Cynhyrchiad sy'n cwmpasu materion amgylcheddol llosg yr oes - llygredd awyr, gwastraff plastig, colli rhywogaethau, dadgoedwigo, diflaniad gwenyn ac wrth gwrs newid hinsawdd. Sioe lawn caneuon, cerddoriaeth, geiriau dramatig a delweddau fideo.

Y tîm creadigol yw Wyn Bowen Harries (Actor), Angharad Jenkins (Cerddor - Calan), Gwilym Bowen Rhys (Cerddor - Plu) a Sion Eirwyn Richards (Fideo).

Pam 2071 - "yn y flwyddyn honno bydd wyres yr Athro Chris Rapley, y gwyddonydd newid hinsawdd enwog, yr un oed ag yw ef heddiw. Sut fyd fydd o'i blaen?"

Wedi ei anelu at Flwyddyn 8 ac uwch
Ffoniwch 01248 38 38 29 i drafod gostyngiad grŵp   

Dydd Mawrth 6 Chwefror
10.30am a 7.30pm
Stiwdio
£10/£8 myfyrwyr a rhai dan 18 oed