Gorffennaf 2017

SuLlMaMeIGSa
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Ail Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Llun 31 Gorffennaf 2017 – Dydd Iau 3 Awst 2017
Cyflwynydd:
Ysgol Hanes ac Archaeoleg
Cyswllt:
Yr Athro Raimund Karl
01248 382247
Mwy o wybodaeth:
http://escs.bangor.ac.uk/index.php.en

Ail Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd

Prifysgol Bangor, 31 Gorffennaf - 3 Awst 2017

Mae'r Symposia Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd yn parhau â'r gyfres o bum symposiwm cyfrwng Almaeneg, a gynhaliwyd yn 1992 (Gosen ger Berlin), 1997 (Bonn), 2001 (Marburg), 2005 (Linz) a 2009 (Zurich). Cynhaliwyd y Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd cyntaf yn 2013 yn Trier.

Trefnir y Symposia Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd ar ran y Societas Celtologica Europaea.

Mae ESCS yn dwad i Fangor

Yn y Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd cyntaf yn Trier, derbyniodd y SCE wahoddiad gan Brifysgol Bangor i gynnal yr ail symposiwm ym Mangor. Mae Prifysgol Bangor, a sefydlwyd yn 1884, wedi'i lleoli ar arfordir prydferth Gogledd Cymru wrth yr Afon Fenai. Gyda golygfeydd o Eryri i'r de ac Ynys Môn i'r gogledd mae ei lleoliad yn ddihafal. Mae'n un o Brifysgolion hynaf ac amlycaf Cymru, ac mae ganddi draddodiad hir o addysgu ac ymchwilio i hanes, archaeoleg, diwylliannau ac ieithoedd Cymru a'r byd Celtaidd ehangach. Hi sy’n arwain prifysgolion Cymru o ran ei Chymreictod a'r defnydd o'r Gymraeg, gyda nifer o'i rhaglenni gradd yn cael eu haddysgu nid yn unig yn Saesneg, ond hefyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Fel y sefydlwyd gan y Symposia Almaeneg blaenorol a'r Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd cyntaf, mae'n fwriad gan yr Ail Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd i ddwyn ysgolheigion ynghyd o holl is-ddisgyblaethau Astudiaethau Celtaidd. Croesewir papurau yn ymdrin ag ieithoedd, llenyddiaeth, diwylliant, hanes, archaeoleg, cerddoriaeth, crefydd a nifer o agweddau eraill ar y Byd Celtaidd ehangach, ac rydym yn gobeithio y bydd y gynhadledd yn cynnig arlwy cyffrous a difyr o wahanol gyfraniadau o'r holl feysydd hyn a mwy.

Galwad am bapurau

Mae'r alwad am bapurau'n agored tan 31 Ionawr 2017. Gwneir penderfyniadau am dderbyn papurau cyn 28 Chwefror 2017. Disgwylir i'r rhaglen ragarweiniol fod ar gael erbyn 15 Mawrth neu'n fuan ar ôl hynny. Sylwer o ran derbyn papurau'n bendant, bydd rhaid i'r cynrychiolwyr fod wedi cofrestru cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud am dderbyn papur.