Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Blas ar fywyd ym Mhrifysgol Bangor

Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr – Gwahoddiad Arbennig i Chi!

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 28 Mawrth 2018, 10:00–16:00
(A phob dydd tan ddydd Mercher 28 Mawrth 2018)
 • Ydych chi’n ofalwr/wraig ifanc 16-25 oed yn gofalu am aelod o’r teulu?
 • Hoech chi gael cefnogaeth gyda’ch astudio a’ch gwaith? Cye i ddweud
  wrthym beth fyddai’n gwneud y rhain yn haws i chi.
 • Hoech chi as ar fywyd Prifysgol?

Yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Bangor byddwch yn:

 • Cwrdd ag oedolion ifainc eraill sy’n gofalu
 • Cwrdd ag oedolion ifainc sy’n gofalu ac eisoes yn astudio yn y
  Brifysgol
 • Cael cye i fynegi barn a rhannu gwybodaeth
 • Dysgu am y cymorth ariannol sydd ar gael i chi
 • Aros mewn llety Prifysgol
 • Rhoi cynnig ar bob math o weithgareddau
 • CAEL LOT O HWYL!

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i’r digwyddiad hwn, cysylltwch â ni drwy
ebostio Elizabeth Taylor: etaylor@carers.org neu onio 07703 840054