Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Blas ar fywyd ym Mhrifysgol Bangor

Gwahoddiad i Ofalwyr dros 25 oed

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 28 Chwefror 2018, 09:00–17:00
Cyflwynydd:
Canolfan Ehangu Mynediad
Cyswllt:
Delyth Murphy
01248 383761

Wedi meddwl mynd i'r brifysgol rhyw ddydd ond ddim wedi gallucyrraedd eto?

  • Dewch i gael blas ar fywyd prifysgol ym Mangor
  • Cael gwybod am bob math o gefnogaeth sydd ar gael i chi
  • Cwrdd â gofalwyr eraill sy'n astudio ym Mangor
  • Cwrdd ag amrywiaeth o aelodau staff y brifysgol o amrywiolgefndiroedd
  • Cyfle i rannu gwybodaeth a rhannu eich barn
  • Mwynhau taith o amgylch campws y brifysgol a chinio am ddim

Am ragor o wybodaeth ac i nodi eich diddordeb, cysylltwch â ni trwyanfon e-­bost at Delyth: delyth.murphy@bangor.ac.uk neu ffonio 01248383761