Bore Astudio ar Ddiogelu

Lleoliad:
Fron Heulog, Bangor University, Ffriddoedd Road, LL57 2EF
Amser:
Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018, 09:00–13:00
Cyflwynydd:
Kay Plumpton
Mwy o wybodaeth:
Dilynwch y linc hwn i archebu lle:

Mae'r bore astudio hwn yn addas i nyrsys a gweithwyr cefnogi gofal iechyd o ofal sylfaenol ac eilaidd a'r sector gofal annibynnol, gweithwyr iechyd proffesiynol cysylltiedig a myfyrwyr. Yn ystod y bore ceir golwg gyffredinol ar ddiogelu oedolion, a fydd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau'r rhai fydd yn bresennol i adnabod materion yn ymwneud â diogelu a'u rheoli.

Dogfennau cysylltiedig: