Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bore Astudio Iechyd Rhywiol

Lleoliad:
Fron Heulog, Bangor University, Ffriddoedd Road, LL57 2EF
Amser:
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018, 09:00–13:00
Cyflwynydd:
Dr Simon Bishop
Mwy o wybodaeth:
Book your place now

Mae'r diwrnod astudio hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn iechyd rhywiol a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, yn cynnwys nyrsys, comisiynwyr gwasanaeth iechyd rhywiol, rheolwyr, nyrsys ysgol, staff iechyd a gofal a myfyrwyr. Bydd yn ymdrin â rhai o'r heintiau firol a bacteriol pwysicaf, pa mor gyffredin ydynt a sut maent yn cael eu trosglwyddo, yn ogystal â rhoi sylw i gysyniadau hybu iechyd fel ffordd o'u hatal.

Dogfennau cysylltiedig: