Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

BREXIT: LLE RYDYM NI'N AWR?

Lleoliad:
Neuadd John Phillips (Theatr JP)
Amser:
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018, 16:30–18:00
Cyflwynydd:
Ysgol y Gyfraith

DARLITH WADD GAN HYWEL WILLIAMS AS

Aelod Seneddol dros etholaeth Arfon,

Llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Masnach Ryngwladol a Swyddfa’r Cabinet; Aelod o'r Pwyllgor Dethol ar adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018, 4:30pm tan 6:00pm

Lleoliad: Neuadd John Philips (JP Theatre)

Cyflwyniad gan Stephen Clear, Darlithydd mewn Cyfraith Gyfansoddiadol a Gweinyddol.

Yn dilyn ei sgwrs wadd y semester diwethaf, bydd Mr Hywel Williams AS yn traddodi darlith ryngweithiol, ddilynol ar y campws. Bydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â thrafodaethau 'Brexit' y Deyrnas Unedig. Bydd y sesiwn hon yn elwa o wybodaeth Mr Williams a'i brofiad fel aelod o'r Pwyllgor Dethol ar adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ceir trafodaethau ar ffurf 'Cwestiwn ac Ateb' i ddilyn wedi'u cydlynu gan Aled Griffiths, Cymrawd Ymchwil.

Mae croeso i bob myfyriwr o'r holl ysgolion ar draws y brifysgol ddod i'r ddarlith.

Bydd y rhai fydd yn bresennol yn derbyn 5XP Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Dogfennau cysylltiedig: