Cinderella

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Iau 30 Tachwedd 2017, 14:00–19:30

Cinderella

Cymdeithas Myfyrwyr Prifysgol Bangor SODA

Dydd Iau, 30 Tachwedd, 2pm a 7.30pm
Theatr Bryn Terfel
£10/£7 myfyrwyr a rhai dan 18
gostyngiad 10% i grwpiau o 10 neu fwy

Mae Cinderella yn gynhyrchiad gan yr un gymdeithas myfyrwyr a gynhyrchodd 'FAME', ac a enillodd sawl gwobr. Yn y stori glasurol hon o garpiau i gyfoeth, mae Cinderella yn chwilio am ei gwir gariad gyda chymorth ei mam fedydd hud a'i ffrind ffyddlon, Buttons. A wireddir breuddwydion Cinderella? Neu a fydd y farwnes ddrwg yn ennill y dydd? Mae'r sioe hon yn llawn hwyl, chwerthin a chaneuon poblogaidd cyfarwydd ac yn addas i'r teulu i gyd!