Comedy Central Live

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2017, 20:00–22:00

Comedy Central Live a Chlwb Comedi Pontio yn cyflwyno

Danny Ward, Henry Paker, Dan Nightingale

Stiwdio
Nos Fawrth 14 Tachwedd, 8pm
£10 safonol /£8 dros 60, myfyrwyr, dan 18 oed

Ymunwch â ni yn ein Clwb Comedi Misol yng nghwmni comedïwyr ar daith o amgylch Prydain.

Caniateir diodydd yn y stiwdio yn nigwyddiadau Comedy Central Live. Gall y comedïwyr a enwir uchod newid – edrychwch ar y wefan am ddiweddariadau. 

Oedran 16+