CREU ARGRAFF! CYFLYRU EFFAITH YMCHWIL

CAnolfan Ymchwil Cymru

Lleoliad:
Neuadd Mathias, Adeilad Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 10 Hydref 2018, 15:30–17:00
Cyflwynydd:
Canolfan Ymchwil Cymru
Cyswllt:
Yr Athro Nancy Edwards
Mwy o wybodaeth:
http://research-centre-wales.sites.bangor.ac.uk

Amcan y gweithdy fydd rhannu profiadau o greu effaith a sgrifennu astudiaethau achos effaith llwyddiannus yn deillio o brosiectau ymchwil yn y Celfyddydau a Dyniaethau sy’n ymwneud â Chymru neu sy’n cael eu rhedeg yng Nghymru. Bydd o ddiddordeb i’r rheini sy’n cynllunio effaith ar gyfer prosiectau ymchwil newydd, i’r rheini sy’n rheoli effaith mewn prosiectau ymchwil cyfredol ac i’r rheini fydd yn sgrifennu astudiaethau achos ar gyfer y FfRhY (REF) nesaf. Er mai profiad sy’n canolbwyntio ar Gymru a gaiff ei rannu’n, bydd y gweithdy hefyd yn esbonio sut y bydd gan ymchwil o’r fath effaith ryngwladol.

Croeso:  Angharad Price

Cyflwyniad:  Nancy Edwards

Peredur Lynch (Cymraeg) Achosion Effaith Ymchwil: Creu Stori

Nathan Abrams (Cyfarwyddwr Effaith ac Ymrwymiad y Coleg) "Soft" vs. "Hard" Impact: The View from the Humanities

Nancy Edwards (Archaeoleg) Planned and Unplanned Impact: Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales

Andrew Lewis (Cerddoriaeth) “Songs from Afar”: Breaking the Sound Barrier of Dementia

Trafodaeth