Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cwrs Preswyl Lefel A Cymraeg

Lleoliad:
Urdd, Glan-Llyn
Amser:
Dydd Llun 13 Tachwedd 2017 – Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017
Cyflwynydd:
Ysgol y Gymraeg & Urdd GObaith Cymru

Rhwng 13-17 Tachwedd 2017, bydd mudiad yr Urdd ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor unwaith eto’n cydweithio i drefnu cwrs preswyl yng ngwersyll Glan-llyn ar gyfer disgyblion iaith gyntaf ac ail iaith. Ceir manylion llawn am y cwrs fan hyn:

https://www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg/cwrs-preswyl.php.cy