Cyfarfod Rhwydwaith ECR

Lleoliad:
Hen Goleg 1.12
Amser:
Dydd Gwener 22 Chwefror 2019, 12:00–13:00
Cyswllt:
Alison Wiggett
01248 388376

Trosolwg o'r sesiwn

Yn ddiweddar, recriwtiodd Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a’r Concordat y Brifysgol nifer o gynrychiolwyr ECR newydd ar draws y Brifysgol. Bydd y cyfarfod rhwydwaith ECR hwn yn gyfarfod anffurfiol er mwyn rhoi cyfle i'r gymuned ECR ehangach gyfarfod â'u cynrychiolwyr ECR ac i roi eu barn a rhannu eu safbwyntiau ynghylch darparu hyfforddiant a chefnogaeth i ymchwilwyr gyrfa cynnar.
 
Y cynrychiolwyr ECR ar y Grŵp Datblygu Ymchwilwyr a’r Concordat yw:

Chris Staples – Darlithydd (Ysgol Gwyddorau Meddygol)

Patricia Masterson-Algar  -  Cymrawd Ymchwil (Ysgol Gwyddorau Iechyd)

Emma Wiik, Swyddog Ymchwil (Ysgol Gwyddorau Naturiol)

Marta Eichsteller, Darlithydd/ Swyddog Ymchwil (Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas)

Mae Simon Willcock (Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau Naturiol) a Richard Craig (Pennaeth Perfformio & Darlithydd/Myfyriwr PhD, Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau) hefyd wedi ymuno â'r RDCG yn ddiweddar ond yn anffodus, nid ydynt yn gallu mynychu'r cyfarfod rhwydwaith hwn.

Darperir te a bisgedi. Ymunwch â ni - byddai'ch cyfraniad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Alison Wiggett (a.wiggett@bangor.ac.uk) neu unrhyw un o'r cynrychiolwyr ECR a restrir uchod.

Bwcio lle