Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod Rhwydwaith ECR - Hyfforddiant Cyfryngau

Lleoliad:
Alun A2.01 (Y Ganolfan Rheolaeth)
Amser:
Dydd Gwener 16 Tachwedd 2018, 12:00–14:00
Cyflwynydd:
Elinor Elis-Williams (Swyddog y Wasg, PB)
Cyswllt:
Alison Wiggett
01248 388376

Trosolwg o'r sesiwn

Beth ydy stori?

Cyfleoedd i weithio gyda’r cyfryngau

Awgrymiadau i weithio gyda’r cyfryngau

Sut i fod yn flaengar wrth gyflwyno eich sylwadau
 
Nod
Rhoi gwell ddealltwriaeth i staff o anghenion a gofynion y cyfryngau, a sut mae Prifysgol Bangor yn rhyngweithio gyda’r cyfryngau. Cynghori, awgrymu, ac arwain staff er mwyn iddyn nhw allu gwneud y gorau o’r profiad o weithio gyda’r cyfryngau.
 
Manteision Mynychu

Deall sut i weithio gyda’r cyfryngau i godi proffil eich ymchwil

Gwell ddealltwriaeth o beth sy’n gwneud stori dda

Gwell ddealltwriaeth o sut bydd y cyfryngau yn delio â’ch stori

Eich galluogi i adnabod cyfleoedd i weithio gyda’r cyfryngau

Codi eich hyder wrth weithio gyda’r cyfryngau

Bwcio lle