Cyfathrebu Marchnata Integredig

13, 20 & 27 Medi 2018

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 13 Medi 2018 – Dydd Iau 27 Medi 2018
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar y broses drwy'r hyn y caiff rhaglen cyfathrebu marchnata integredig ei chynllunio, ei datblygu a'i gweithredu. 

Mae datblygu cynllun cyfathrebu marchnata integredig yn gofyn am ddealltwriaeth o’r broses farchnata gyffredinol, sut mae cwmnïau’n cynllunio eu swyddogaethau hysbysebu a dulliau eraill o hyrwyddo, ymddygiad y prynwyr, theori cyfathrebu a sut i osod nodau, amcanion a chyllidebau.   Bydd myfyrwyr yn gweithio ar dasg benodol yn gysylltiedig â gwaith sy'n edrych ar ddealltwriaeth o gyfeiriad corfforaethol eu sefydliad ar gyfer y dyfodol, a'r amgylchedd a'r amgylchiadau y cynhelir y gweithgareddau hyn ynddynt.  Bydd hyn yn cynnwys y gwahanol ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig sefydliad. Mae myfyrwyr yn gweithio ar greu strategaeth a chynllun i gynyddu cyfleoedd a sialensiau posibl eu gweithle