Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ebrill 2018

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Cyflogadwyedd

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 18 Ebrill 2018, 14:30–16:00
Cyflwynydd:
Clare Brass
Cyswllt:
CELT

Mae gan gyflogadwyedd bresenoldeb sy'n gynyddol amlwg ym maes addysg uwch. Bellach mae prifysgolion yn cael eu mesur yn benodol, gan asiantaethau ariannu ac ansawdd a chan lawer o ddarpar fyfyrwyr, yn ôl eu gallu i baratoi graddedigion ar gyfer y byd gwaith. Ond nid oes unrhyw gonsensws ar lefel sector ynglŷn â'r ffordd orau o gyflawni hyn. Nod y gweithdy hwn yw darparu gwybodaeth ymarferol sy'n canolbwyntio ar yr agwedd hollgynhwysfawr ond anniffiniadwy hon o brofiad myfyrwyr.

Bydd pynciau’r gweithdy yn cynnwys:

  • Edrych ar gysyniadau ac elfennau o gyflogadwyedd, a'u diffygion cynhenid.
  • Rheoli disgwyliadau a mesur effaith - a yw cyflogadwyedd bob amser yn arwain at gyflogaeth?
  • Beth mae prifysgolion eraill yn ei wneud: Mentrau cyflogadwyedd ar draws y Sector
  • Beth sy'n digwydd ym Mangor
  • 'Yr effaith pensiwn' - annog myfyrwyr i gymryd rhan
  • Datblygu cyflogadwyedd trwy ddysgu academaidd

Bydd y rhai fydd yn cymryd rhan yn cael cyfle i ystyried sut mae eu hymarfer proffesiynol yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr trwy enghreifftiau a senarios penodol. Bydd cyfle hefyd i rannu arfer da, awgrymu syniadau a rhoi heriau cyfredol gerbron i'w trafod.

Bwcio lle