Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ionawr 2018

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Cyflwyno eich hun yn gadarnhaol

Gwella presenoldeb a sgiliau llafar ar gyfer cyflwyno a chyfathrebu

Lleoliad:
Cledwyn 3
Amser:
Dydd Mercher 24 Ionawr 2018, 09:30–12:00
Cyflwynydd:
Paddy Turner
Cyswllt:
CELT

Datblygwyd y gwaith hwn drwy ddefnyddio gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddysgwyd dros 35 mlynedd fel  

 • actor wedi'i hyfforddi'n broffesiynol ac yn gweithio yn y maes,
 • cyfieithydd BSL/Saesneg cymwysedig,
 • athro cymwysedig (PGCLTHE) a SFHEA
 • datblygwr addysg a rheolwr gwasanaeth mewn Addysg Uwch am dros 19 mlynedd

Cynnwys enghreifftiol ac amlinelliad

Caiff sesiynau eu llunio'n arbennig ar gyfer y gynulleidfa, cyd-destun ac amgylchedd.  Byddant fel rheol yn cynnwys datblygiad ymarferol mewn ystod o agweddau sy'n sail i gyfathrebu effeithiol ar lafar mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, o gyfarfodydd un i un gyda chleientiaid, arwain cyfarfodydd tîm, cynnal cyfweliadau cyflogaeth, rhoi cyflwyniadau ffurfiol ac anffurfiol, addysgu ar unrhyw lefel, a rhyngweithio cymdeithasol cyffredin.   Yr agweddau yr ymdrinnir â hwy yw:

 • hyder a phresenoldeb
 • hunan-ymwybyddiaeth ac empathi
 • ymgysylltu  
 • defnyddio lle  
 • iaith y corff
 • cyfathrebu di-eiriau arall
 • rheoli anadl   
 • cynhyrchu llais
 • ynganu'n glir

Mewn sesiynau ceir cyfuniad o drafodaeth grŵp, dysgu gweithredol a chinesthetig ar ffurf gemau, chwarae rhan ac ymarferion corfforol.  

Bwcio lle