Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfres Cyfnewid Gwybodaeth: Adnabod eich Myfyrwyr

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 4 Hydref 2017, 14:30–15:30
Cyflwynydd:
CELt & LTech Team
Cyswllt:
CELT

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i’r sesiwn gyntaf yng nghyfres Cyfnewid Gwybodaeth CELT 2017-18.   Bwriad y sesiynau hyn, sy'n agored i bawb, yw rhoi cyfleoedd i gwrdd â chydweithwyr yn anffurfiol i gyfnewid syniadau a datblygiadau ym meysydd addysgu a dysgu ym Mangor.

Mae Bangor yn datblygu cyfres o offer Dadansoddi Dysgwyr er mwyn rhoi ffordd fwy cyfleus ac effeithlon o ddeall ein myfyrwyr.  Y gobaith yw y bydd hyn yn ein galluogi i wella ymrwymiad myfyrwyr a gall hyd yn oed arwain at wella cynlluniau cwricwlwm trwy sylwi am y tro cyntaf ar dueddiadau - "neges gudd yn y data".  Yn y sesiwn hon, byddwn yn rhoi trosolwg ar y systemau hyn ynghyd ag arddangosiad byr i'r rhai nad ydynt wedi eu defnyddio o'r blaen.  Yna byddwn yn trafod ac yn ystyried sut maent yn ein helpu i ddeall pethau'n well, y pryderon moesegol ynghylch eu defnyddio, a chadw un llygad ar y dyfodol. Rydym yn wynebu datblygiad newydd gwirioneddol gyffrous ond rhaid gwneud pethau'n iawn.

Dr Dave Perkins o'r Tîm Technoleg Dysgu fydd yn arwain y drafodaeth, ynghyd ag aelodau eraill o dîm CELT.

Bwcio lle