Cyfres Cyfnewid Gwybodaeth: Gweithdy Asesu am Lwyddiant

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017, 14:30–16:00
Cyflwynydd:
Arweinir y sesiwn gan dîm dal gafael CELT
Cyswllt:
CELT

Gyda chynnydd mewn ymwybyddiaeth o'r angen i ystyried mesurau cyrhaeddiad myfyrwyr yn y sector ehangach, gallwn ddefnyddio adroddiadau Arque i adnabod modiwlau sy'n achosi problemau.  Tra gellir defnyddio safoni marciau fel mesur brys i gywiro problemau ar gyfer carfan benodol o fyfyrwyr, yr hyn sydd wir ei angen yn y tymor hwy yw canfod y problemau sylfaenol a'u trin.  Yn aml iawn mae'r rhain yn gysylltiedig ag asesiadau. 

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ystyried problemau posibl yn ymwneud ag asesu, a all arwain at farciau cymedrig i fodiwl sydd naill ai'n rhy uchel neu'n rhy isel.  Byddwn yn ystyried gwahanol fathau o asesu, a manteision ac anfanteision posibl pob un.  

Arweinir y sesiwn gan dîm dal gafael CELT: Dr. Rosanna Robinson a Dr Dave Perkins.

Bwcio lle