Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymerwch stondin yn y Farchnad Nadolig Myfyrwyr

E020 Ceisiadau i fod i fewn erbyn dydd Gwener 10 Tachwedd

Lleoliad:
Amser:
Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017 – Dydd Sul 12 Tachwedd 2017
(A phob dydd tan ddydd Gwener 10 Tachwedd 2017)
Cyswllt:
Lowri Owen @ B-Fentrus
01248 388424
Mwy o wybodaeth:
https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/cais-marchnad-nadolig-myfyrwyr-2017-student-christmas-mark

Gwnewch gais i gael stondin yn y Farchnad Nadolig Myfyrwyr s’yn cael ei gynnal eleni ar ddydd Mercher 6 Rhagfyr, 12.00-17.00 yn Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau.

 Mae'r Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn gyfle gwych i chi ennill arian a meithrin a datblygu sgiliau. P'un ai eich bod yn  unigolyn gyda dawn creu gemwaith, Cymdeithas Undeb y Myfyrwyr sy'n dymuno codi arian, neu os ydych yn meddwl am redeg eich busnes eich hun ac yn dymuno profi'r farchnad - mae'r digwyddiad hwn i chi!

 Ar y diwrnod bydd Neuadd PJ yn llawn i'r ymylon gyda thros 150 o fyfyrwyr yn cynnal 80 o stondinau; mae'n denu dros 2,000 o ymwelwyr yn cynnwys myfyrwyr, staff ac aelodau o'r cyhoedd. Dyma fideo o Farchnad Nadolig Myfyrwyr y llynedd i roi syniad i chi o'r awyrgylch: https://www.facebook.com/benterprising/videos/1246253032087841/

 Mae galw mawr am y stondinau felly mae'n bwysig iawn eich bod yn ymdrechu i 'werthu' eich stondin a'ch syniad ar y ffurflen gais. Roedd stondinau'r llynedd yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau - o gardiau at emwaith a nwyddau wedi'u gweu a chanhwyllau. Rydym yn eithaf hyblyg hefo'r nwyddau y gallwch ei werthu, fodd bynnag, mae'n rhaid i ni gadw at bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol, felly, dyma rai canllawiau - https://www.scribd.com/document/327196037/Student-Christmas-Market-Stallholder-Selling-Guidelines  

 Os hoffech gyfle i gael stondin, yna llenwch y cais erbyn dydd Gwener, 10 Tachwedd. Caiff pawb sy'n gwneud cais wybod am ganlyniad eu cais erbyn 12pm ddydd Mawrth 14 Tachwedd. Ceir y ffurflen gais ar-lein yma:

https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/cais-marchnad-nadolig-myfyrwyr-2017-student-christmas-mark

 Ceir 15XP ar gael tuag at eich Cyfrif Cyflogadwyedd. 

 Am fwy o wybodaeth am y Farchnad ewch i’n tudalen Facebook.

 Cysylltwch â B-Fentrus os oes ganddo chi unrhyw ymholiadau: b-fentrus@bangor.ac.uk neu 01248 388424