Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymrodoriaeth HEA: Sesiynau Cynefino

Llwybr Datblygiad Proffesiynol Parhaus at Gymhwyster Addysgu

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017, 14:00–15:00
Cyflwynydd:
Fay Short
Cyswllt:
CELT

Ydych chi eisiau dysgu mwy am sut i wneud cais am Gymrodoriaeth HEA?

Bydd y sesiwn gynefino hon yn eich cyflwyno i'r cynllun Cymrodoriaeth HEA ac yn eich arwain drwy'r broses o wneud cais am bob lefel o gymrodoriaeth (Aelod Cyswllt, Cymrawd, Uwch Gymrawd, Prif Gymrawd).

Yn ystod y sesiwn hon byddwch yn dysgu am Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus Aber-Bangor ac yn dod yn gyfarwydd â Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU ar gyfer addysgu a chefnogi dysgu. Bwriad y sesiwn hon yw eich dechrau ar y broses o lenwi'r ffurflen gais a'ch cefnogi yn y camau cyntaf tuag at gael achrediad dysgu.

Mae'r sesiynau hyn yn addas i staff academaidd nad yw'n ofynnol iddynt wneud cwrs PgCert (Addysg Uwch). Rhoddir blaenoriaeth i staff academaidd nad ydynt yn dal cymhwyster addysgu ar hyn o bryd.

Bwcio lle