Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Awst 2017

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Darlith Gyhoeddus: Land systems for mountain futures

Yr Athro Jianchu Xu, "World Agroforestry Centre" ac Yr Athro Ruijun Long, "International Centre for Integrated Mountain Development"

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Darlithfa Gareth Edwards-Jones, Adeilad Thoday, Ffordd Deiniol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 30 Awst 2017, 17:00–18:30
Cyflwynydd:
Yr Athro Jianchu Xu
Cyswllt:
Serinde van Wijk
01248 388609

Bydd ein darlith gyhoeddus nesaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddarlith ar y cyd rhwng dau wyddonydd nodedig o Tsiena a Nepal, sy'n ymweld â Bangor i ddatblygu cynlluniau ymchwil cydweithredol gyda'n Clwstwr Aml-Dir.  Bydd Yr Athro Xu, y siaradwr cyntaf yn y ddarlith hon, yn ymdrin yn fras â'r cysylltiadau rhwng defnydd tir a newid byd-eang, a pha wersi sydd yna ar gyfer rheoli systemau coedwigaeth a phori mewn rhanbarthau mynyddig.  Yn ail, bydd Dr Long yn trafod swyddogaeth yr Iac yng ngweithrediad ecosystemau trwy ei ymchwil i hwsmonaeth da byw ymysg pobl grwydrol ar Lwyfandir Qinghai-Tibet. 

Mae'r Athro Jianchu Xu yn ethno-ecolegydd byd enwog sy'n gweithio ym maes systemau amgylcheddol dynol. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn y "World Agroforestry Centre" fel prif wyddonydd a chydlynydd rhanbarthol Dwyrain a Chanolbarth Asia.

Enillodd ei ddoethuriaeth mewn Gwyddor Pridd ym Mhrifysgol Amaethyddol Tsieina ac mae ganddo hanes cryf o ymchwil rhyngddisgyblaethol. Mae ei ymchwil cyfredol yn cynnwys ymchwilio i arwyddion cynnar o newid byd-eang, llywodraethu dŵr, adfer tirwedd, gwasanaethau'r ecosystem a'u gwytnwch, coedamaeth a chadwraeth.

Mae'n Athro o Fri yn Athrofa Botaneg Kunming Academi Gwyddorau Tsieina, ac yn Sefydliad Gwyddorau Anifeiliaid Academi Gwyddorau Amaethyddol Tsieina. Cyn hynny, roedd yr Athro Xu yn Bennaeth Dŵr a Pheryglon yng Nghanolfan Ryngwladol Datblygiad Mynydd Integredig yn Kathmandu, a Chyfarwyddwr y Ganolfan Bioamrywiaeth a Gwybodaeth Frodorol; corff anllywodraethol yn ne-orllewin Tsieina sy'n gweithio gyda phobl frodorol er mwyn i'w diwylliant oroesi.

 

Mae'r Athro Ruijun Long yn Uwch Ecolegydd a Chydlynydd Rhaglenni yn y Ganolfan Ryngwladol Datblygiadau Mynydd Integredig yn Kathmandu, Nepal. Mae'n Athro Hyglod mewn Bugeilyddiaeth ac Ecoleg, ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol Rheoli Ecosystem Llwyfandir Tibet ym Mhrifysgol Lanzhou, Tsiena.  Bu'n Gyfarwyddwr Ymchwil ym Mhrifysgol Lanzhou ac yn Ddeon y Coleg Gwyddor Glaswelltir ym Mhrifysgol Amaethyddol Gansu.  

Mae gan yr Athro Long radd PhD mewn Gwyddor Porfeldir o Brifysgol Amaethyddol Gansu, a phrofiad ymchwil blaenorol ym Mhrifysgol Aberdeen drwy Gymrodoriaeth gan y Gymdeithas Frenhinol.  Yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf mae wedi bod yn ymchwilio i fugeilyddiaeth yn ucheldir Tibet, ac ecoleg a bywoliaeth yn rhanbarth Tibet-Yr Himalaya. 

Mae'r Athro Long yn aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth Wyddonol y Cynllun Ymchwil Mynydd, Pwyllgor Llywio Rhwydwaith Geifr Godro Asia, a Chynrychiolydd Asiaidd ac Aelod Bwrdd i'r Rhwydwaith Cydlynu Ffermio Da Byw a Datblygu Lleol.  

 

Ychwanegu at y Calendr