Darlith Shankland: ‘“The bonds that unite us” (D. Trump): religion and literature in the 17th century’ a lansio llyfr

Lleoliad:
Llyfrgell Shankland, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017, 17:00–19:30
Cyflwynydd:
Llenyddiaeth Saesneg
Cyswllt:
Dr Sue Niebrzydowski

Darlith Shankland: ‘“The bonds that unite us” (D. Trump): religion and literature in the 17th century’ a lansio llyfr

Yr Athro Emeritws Thomas Corns

Darlith i ddathlu lansiad y llyfr The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion’.

Estynnir gwahoddiad cynnes i chi i ddarlith Shankland arbennig, brynhawn Mercher 29 Tachwedd am 5pm ym Mhrifysgol Bangor. Cynhelir y ddarlith i lansio  The Oxford Handbook of Early Modern English Literature and Religion, cyfrol arloesol a olygwyd gan Andrew Hiscock a Helen Wilcox, y ddau o Brifysgol Bangor. Mae'r llyfr yn cynnwys gwaith dros ddeugain o ysgolheigion ym maes llenyddiaeth a chrefydd fodern cynnar, sy'n gweithio mewn prifysgolion yn y DU, ar gyfandir Ewrop ac yng ngogledd America. Ein siaradwr gwadd fydd yr Athro Emeritws Tom Corns, FBA, a fydd yn traddodi darlith o'r enw ‘“The bonds that unite us” (D. Trump): religion and literature in the 17th century’. Cynhelir y ddarlith yn Llyfrgell Shankland ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ym Mhrifysgol Bangor a bydd lansiad swyddogol y llyfr ynghyd â diod a cherddoriaeth yn dilyn y ddarlith. Trefnir y digwyddiad gan Ganolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr, ac mae'n agored i aelodau staff, myfyrwyr a ffrindiau'r ganolfan sydd â diddordeb ynddo. Rydym yn gobeithio y bydd llawer o'r rhai a gyfrannodd at y llyfr yn gallu ymuno â ni, naill ai'n bersonol neu drwy gyswllt fideo ac edrychwn ymlaen at eu croesawu i Fangor.

COFRESTRWCH YMA