Deall eich hunain ac eraill – Adnabod eich personoliaeth!

ESD C552

Lleoliad:
Alun A1.01
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 13:00–14:30
Cyflwynydd:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Cyswllt:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
01248 382071
Mwy o wybodaeth:
Mae'n hanfodol archebu lle ar gyfer y gweithdy hwn.

Amcan y gweithdy ydy’ch cynorthwyo i ddeall sut mae pobl yn gallu bod yn debyg i chwi tra bod eraill yn wahanol. Fel canlyniad mae arddulliau gweithio rhai yn wahanol a gall hyn gael effaith yn y gweithle. Deall y wahanol fathau o bersonoliaethau o fewn y fframwaith MBTI; adnabod sut gallai’r wybodaeth yma eich cynorthwyo i ddelio a newid ; deall sut gallai’r wybodaeth yma eich cynorthwyo i ddatblygu perthynas gwaith effeithiol.

Mae'n hanfodol archebu lle ar gyfer y gweithdy hwn:

https://www.eventbrite.co.uk/e/understanding-yourself-and-others-know-your-personality-type-deall-eich-hunain-ac-eraill-adnabod-tickets-42036978735