Digwyddiad rhagarweiniol ar gyfer myfyrwyr ymchwil newydd

Lleoliad:
Cledwyn Conference Room 3 (TCR3)
Amser:
Dydd Iau 4 Hydref 2018, 09:00–14:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae croeso cynnes i bob Ymchwilydd Ôl-raddedig newydd i fynychu'r digwyddiad cynefino sydd i'w gynnal ar ddydd Iau 4 Hydref 2018 ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, Ystafell Gynhadledd Cledwyn 3 (TCR3), Ffordd y Coleg.   Bydd yn gyfle perffaith i ymchwilwyr newydd gwrdd a’i gilyddMae'r rhaglen yn cynnwys gwybodaeth gan yr Ysgol Ddoethurol, Gwasanaethau Myfyrwyr, Gwasanaeth Llyfrgell ac Undeb y Myfyrwyr. Cewch gyfle i gwrdd a’r wynebau y tu ôl i'r negeseuon e-bost. Rydym hefyd wedi gwahodd goruchwyliwr ac ymchwilydd ôl-raddedig i gyfrannu i’r diwrnod

Rydym yn gobeithio y gallwch chi ymuno â ni! (bydd cinio yn cael ei ddarparu)

Os ydych yn bwriadu dod i'r digwyddiad cynefino, yna cofrestrwch ar-lein  neu cysylltwch â pgr@bangor.ac.uk ]

RHAGLEN

9:00 am                                Cofrestru

9.15 am                                Croeso

Yr Athro John Turner, Deon ôl-radd ymchwil; Dr. Penny Dowdney, Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol  

9.30 am                                Rôl y Goruchwyliwr Doethurol

Yr Athro John Turner, Deon ôl-radd ymchwil ac Ysgol Gwyddorau Eigion 

9.45 am                                Rôl y Goruchwyliwr Doethurol

Dr Helena Miguelez-Carballeira, Cyfarwyddwr Coleg ôl-radd Ymchwil, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

 10.00 am                             Egwyl am de a choffi

10.30am                              Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu Doethurol         

Dr Penny Dowdney, Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol

Clare Brass, Cydlynydd Cyflogadwyedd

11.00am                              Persbectif myfyriwr ymchwil (Dr Jenny Shepperson, Ysgol Gwyddorau Eigion )

 11.30 am                             Cefnogaeth ar gael gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

Dr Beth Hall, Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd, Gwasanaethau Llyfrgell 

12:00 pm                             Cinio

12.30 pm                             Y broses Ôl-radd Ymchwil - Cynnydd a Rheoliadau ayyb.

Yr Athro John Turner, Deon ôl-radd ymchwil

1.00 pm                               Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

Mrs Stephanie Barbaresi, Gwasanaethau Myfyrwyr

 1.30 pm                               Sesiwn cwestiwn ac ateb/rhwydweithio/Undeb Bangor/DocSoc

Bwcio lle