Digwyddiad rhagarweiniol ar gyfer myfyrwyr ymchwil newydd

Lleoliad:
Venue details are sent as outlook calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Iau 16 Ionawr 2020, 09:00–14:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae croeso cynnes i bob Ymchwilydd Ôl-raddedig newydd i fynychu'r digwyddiad cynefino sydd i'w gynnal ar ddydd Mercher16 Ionawr 2019 ym Mhrif Adeilad y Brifysgol, Ystafell Gynhadledd Cledwyn 3 (TCR3), Ffordd y Coleg.   Bydd yn gyfle perffaith i ymchwilwyr newydd gwrdd a’i gilydd.  Mae'r rhaglen yn cynnwys gwybodaeth gan yr Ysgol Ddoethurol, Gwasanaethau Myfyrwyr, Gwasanaeth Llyfrgell ac Undeb y Myfyrwyr. Cewch gyfle i gwrdd a’r wynebau y tu ôl i'r negeseuon e-bost. Rydym hefyd wedi gwahodd goruchwyliwr ac ymchwilydd ôl-raddedig i gyfrannu i’r diwrnod. 

Rydym yn gobeithio y gallwch chi ymuno â ni! (bydd cinio yn cael ei ddarparu)

Os ydych yn bwriadu dod i'r digwyddiad cynefino, yna cofrestrwch ar-lein (https://www.bangor.ac.uk/doctoral-school/workshops/rhaglen/digwyddiad-rhagarweiniol-ar-gyfer-myfyrwyr-ymchwil-newydd-37681 ) neu cysylltwch â pgr@bangor.ac.uk ]

RHAGLEN

9:00 am                                Cofrestru

 9.15 am                                Croeso

 Yr Athro John Turner, Ysgol Gwyddorau Eigion

 9.30 am                                Rôl y Goruchwyliwr Doethurol

Yr Athro John Turner, Deon ôl-radd ymchwil ac Ysgol Gwyddorau Eigion

10.00 am                             Rôl y Goruchwyliwr Doethurol

Dr Ross Roberts, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

10.30 am                             Egwyl am de a choffi

10.45am                              Persbectif myfyriwr ymchwil

Andrew Van Der Schatte Olivier, Ysgol Gwyddorau Eigion

11.00am                              Y broses Ôl-radd Ymchwil - Cynnydd a Rheoliadau ayyb.

Yr Athro John Turner, Ysgol Gwyddorau Eigion

11.30 am                             Undeb Bangor/DocSoc

Mark Barrow, President Undeb Bangor

11.45 am                             Cefnogaeth ar gael gan y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau

Dr Beth Hall, Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd, Gwasanaethau Llyfrgell 

12:15pm                              Cinio

1.00 pm                               Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu Doethurol 

Dr Penny Dowdney, Rheolwr yr Ysgol Ddoethurol

1.30 pm                               Gwasanaethau Myfyrwyr

Kim Davies, Gwasanaethau Myfyrwyr

1.45 pm                               Sesiwn cwestiwn ac ateb/rhwydweithio

Bwcio lle