Diogelu eich busnes at y dyfodol gyda Phrifysgol Bangor

Sesiwn Flasu am ddim

Lleoliad:
Parc Gwyddoniaeth Menai
Amser:
Dydd Iau 8 Mawrth 2018, 08:00–10:00
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475
Mwy o wybodaeth:
Cofrestrwch yma

Dros y misoedd nesaf bydd Prifysgol Bangor yn cynnal cyfres o sesiynau ymarferol sy'n para 2 awr i rannu sgiliau.  Yn ystod y sesiynau hyn byddwn yn trafod y sialensiau sy'n wynebu busnesau yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd a byddwn yn eich helpu i ddatblygu pecyn i ddiogelu eich busnes at y dyfodol rhag y sialensiau hynny.

Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i rwydweithio gyda pherchnogion busnesau eraill yn ogystal â dysgu sgiliau ymarferol i'ch helpu i ddiogelu eich busnes at y dyfodol. 

Ymunwch â ni ar 8 Mawrth pryd bydd ein siaradwr gwadd, Chris Walker, yn hwyluso sesiwn ymarferol a rhyngweithiol ar 'roi cychwyn ar syniadau arloesol i ddiogelu eich busnes at y dyfodol’. 

Amserlen y digwyddiad:

  • 8:00am – 8:15am Cofrestru a choffi
  • 8:15am – 8:25am Rhwydweithio ar gyflymder/torri'r garw
  • 8:25am - 9:25am Gwreichion Busnes - sesiwn ymarferol i rannu sgiliau 'rhoi cychwyn ar syniadau arloesol i ddiogelu eich busnes at y dyfodol’ gyda Chris Walker
  • 9:25am – 9:40am Tyfu eich busnes drwy hyfforddiant gydag Academi Busnes Gogledd Cymru
  • 9:30am – 10:00am Rhwydweithio
  • 10:00am – 10:30am Taith o gwmpas Parc Gwyddoniaeth Menai.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael eich tocyn am ddim ar gyfer y digwyddiad hwn: 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/future-proof-your-business-with-bangor-university-tickets-43198534981