Ebrill 2018

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Diogelu eich busnes at y dyfodol gyda Phrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal cyfres o sesiynau ymarferol sy'n para 2 awr i rannu sgiliau. Yn ystod y sesiynau hyn byddwn yn trafod y sialensiau sy'n wynebu busnesau yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd a byddwn yn eich helpu i ddatblygu pecyn i ddiogelu eich busnes at y dyfodol rhag y sialensiau hynny

Lleoliad:
Canolfan Ymchwil Henfaes, Prifysgol Bangor, Abergwyngregyn
Amser:
Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018, 08:00–10:00
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475
Mwy o wybodaeth:
Archebwch eich lle drwy'r ddolen Eventbrite
Bob mis, bydd siaradwr gwadd yn ymuno â ni i drafod materion busnes penodol.

Ar Ebrill 17 ein siaradwr gwadd yw Lesley Rider.

Pwnc arbennig: ‘Avoiding Killer Projects – what can cause a project to fail?’

Mae gan Lesley fwy na 30 mlynedd o brofiad o ymgynghori a darlithio ledled y byd: gan arbenigo mewn arferion a thechnegau'n ymwneud â Rheoli Strategaethau, Projectau a Rhaglenni. Mae Lesley wedi gweithio gydag ystod eang o fusnesau; o gorfforaethau byd-eang megis Banc Barclays, sefydliadau Cymorth megis GTZ; a nifer o fentrau cymdeithasol.

Bydd Chris Walker yn hwyluso sesiwn ymarferol: ‘kick-starting innovative ideas for future-proofing your business’.
Mae Chris yn brofiadol iawn am gefnogi a mentora busnesau; o fusnesau bach a chanolig i gwmnïau byd-eang, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Chris yn rhan o dîm craidd Academi Busnes Gogledd Cymru gan gyflwyno a mentora ar y modiwl Dadansoddi Busnes Strategol, yn ogystal ag ar rai modiwlau yng Ngham 2.

Yn ystod y  bore, byddwch yn archwilio'r sgiliau, offer, â'r dealltwriaeth sydd eu hangen ar gyfer datblygu atebion cynaliadwy i'ch busnes ffynu.

Ar ôl y sesiwn bydd cyfle dewisol i fynd ar daith o amgylch Canolfan Ymchwil Henfaes, Prifysgol Bangor.