Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnod Agored Amgueddfa Hanes Natur Brambell

Anifeiliaid mewn Mytholeg Cymreig

Lleoliad:
Adeilad Brambell, Ffordd Deiniol,
Amser:
Dydd Sadwrn 4 Tachwedd 2017, 11:00–15:30
Cyswllt:
storiel@gwynedd.llyw.cymru
01248 353368

Bydd Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod agored ar y Dydd Sadwrn, 4 o Dachwedd fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru. Thema’r dydd yw ‘Anifeiliaid mewn Mytholeg Cymreig’. Gan ddefnyddio sbesimenau o’r Amgueddfa fel ysbrydoliaeth, cynhelir gweithdai ar ddarlunio o’r sbesimenau i greu gludweithiau, argraffiadau, testun, a darluniadau dychmygol hefo’r arlunydd Jŵls Williams.

Mae’r gweithgareddau yma’n addas i blant 6-12 mlwydd oed. Cynhelir dau sesiwn 11.00am - 1.00pm ar gyfer oedran 6-8, a 1.30pm – 3.30pm ar gyfer oedran 9-12. Mae’n angenrheidiol archebu lle ymlaen llaw drwy ffonio 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru