Diwylliannau'r Byd yng Nghymru

Digwyddiad Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC

Lleoliad:
Pontio, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ
Amser:
Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018, 10:30–16:30
Cyswllt:
Jochen Eisentraut

Gwahoddir pobl leol i brofi gweithgareddau sydd yn deillio o ddiwylliannau eraill: mae Diwrnod Diwylliannau Mabwysiedig yn digwydd yn Pontio rhwng 10.30 – 16.30 Dydd Sadwrn 10 Tachwedd 2018. Mae gwahoddiad agored i bobl ddod i wylio arddangosiadau, mynychu sesiwn sgwrs a thrafodaeth neu brofi ymarferiadau an-Orllewinol megis ioga, capoeira a salsa.

Lle? Pontio, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2TQ
Manylion pellach: Jochen Eisentraut (e bostj.eisentraut@bangor.ac.uk )

https://esrc.ukri.org/public-engagement/festival-of-social-science/festival-events/events-in-wales/world-cultures-in-wales/