Dulliau ymchwil ar ffiniau'r celfyddydau, dyniaethau a gwyddorau cymdeithas

Datblygu Ôl-raddedigion CCDB Gweithdai

Lleoliad:
Ystafell Seminar y Gymraeg, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 29 Tachwedd 2018, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Busnes
Cyswllt:
Eleri Thomas
01248 382085

Yr Athro Howard Davis

Mae hwn yn weithdy i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio ar y ffiniau rhwng y celfyddydau a gwyddorau cymdeithas. Byddwn yn edrych ar faterion cynllunio ymchwil, dewis dulliau a goblygiadau cyfuno gwahanol draddodiadau disgyblaethol.

Cam: Cynnar