Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Economeg Iechyd trwy gydol cwrs bywyd: cyfrannu at dystiolaeth ac effaith

BIHMR/WHESS Digwyddiad Craidd

Lleoliad:
Ystafell Penrhyn, Reichel, Prifysgol Bangor, Ffordd Ffriddoedd, Bangor LL57 2TW
Amser:
Dydd Mawrth 10 Hydref 2017, 13:30–17:00
Cyflwynydd:
BIHMR/WHESS
Cyswllt:
Brenda Ellis
01248 383719
Mwy o wybodaeth:
Cofrestru i fynychu

Yn agored i'r holl gynadleddwyr o Brifysgol Bangor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cymru Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nodwch fod lleoedd yn y cynhadledd yn ddi dâl ond mae’r nifer yn gyfryngedig. Gadewch i ni wybod os na fedrwch chi mynychu er mwyn i ni  fedru rhoi eich lle i cynyrchiolydd arall.

13.30-13.45

Cyrraedd

Te a choffi, Ystafell Ffestiniog

13.45-13.50

Yr Athro John Hughes

Croeso

13.50-14.10

Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards

Economeg Iechyd a safbwynt cwrs bywyd

14.10-14.30

Yr Athro Dyfrig Hughes

Cyfyng-gyngor sy'n wynebu'r GIG o ran cyllido meddyginiaethau drud drwy gydol cwrs bywyd

14.30-14.50

Dr Nathan Bray

Mesur ansawdd bywyd sy'n gysylltiedig â symudedd mewn plant ac oedolion

14.50-15.10

Dr Emily Holmes

Dewisiadau cleifion o ran canlyniadau mewn epilepsi

15.10-15.30

 

Te, sgonau a hufen (Ystafell Ffestiniog)

15.30-15.50

Dr Rikesh Bhatt

Economeg heintiau cymunedol

15.50-16.10

Eira Winrow

Cartrefi cynnes i gael iechyd gwell

16.10-16.30

Dr Catrin Plumpton

Diagnosis o ganser y pancreas: Gwerthusiad economaidd o astudiaeth PETPANC

16.30-16.50

Dr Carys Jones

Adenillion cymdeithasol ar fuddsoddi yn y celfyddydau a dementia

16.50-17.00

Yr Athro Chris Burton

Sylwadau cyn Cloi

17.00

Gorffen