Effaith ac Ymchwil Ôl-radd

Datblygu Ôl-raddedigion CCDB Gweithdai

Lleoliad:
Darlithfa 1, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 8 Tachwedd 2018, 15:00–17:00
Cyflwynydd:
Cole y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Busnes
Cyswllt:
Eleri Thomas
01248 382085

Dr Marco Tamburelli, Cyfarwyddwr Effaith (Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth)

Mae effaith yn ymwneud â rhannu eich ymchwil gyda'r byd ehangach, mynd y tu hwnt i gynulleidfaoedd academaidd ac ymgysylltu â'r cyhoedd, y cyfryngau, sefydliadau partneriaeth eraill a chymdeithas yn gyffredinol. Yn y gweithdy hwn bydd Dr Marco Tamburelli, Cyfarwyddwr Effaith yn yr Ysgol Llenyddiaethau, Ieithoedd ac Ieithyddiaeth, yn cyflwyno'r agenda effaith i chi ac yn eich helpu i ystyried ffyrdd o'i hymgorffori yn eich ymchwil o'r dechrau un.

Cam: Pawb