Gorffennaf 2018

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Ein Lleisiau / Our Voices - BLAS

Lleoliad:
Stiwdio
Amser:
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018, 19:00

Ein Lleisiau / Our Voices  

BLAS 

 

Darlleniad o ddrama air am air gan fyfyrwyr Ysgol Friars Ein Lleisiau – Drama i Leisiau”.

 

Yn dilyn llwyddiant y llynedd gyda'n project traws-genhedlaeth Lleisiau / Voices, eleni byddwn yn archwilio ymhellach grym sgwrs rhwng pobl ifanc a rhai sy’n byw gyda dementia, o ran  pontio bydoedd ac  ysgafnhau unigrwydd.

 

Yn y noson hon cawn weld ffrwyth llafur project amlgenhedlaeth gyda phreswylwyr Glyn Menai, Fairways Care Home a myfyrwyr Drama a Iechyd a Gwaith Cymdeithasol o Ysgol Friars, wedi ei arwain gan BLAS, project cyfranogol Pontio i bobl ifanc.

 

Cafodd 10 o fyfyrwyr gyflwyniad i ddementia, gan gyn-swyddog hyfforddi, Joan Woods, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, cyn ymweld â Glyn Menai a sgwrsio â’r preswylwyr dros gyfnod o bum wythnos. Fe recordiwyd y sgyrsiau yma, ac fe'u datblygwyd yn ddrama air am air gan y myfyrwyr eu hunain, dan arweiniad Branwen Davies, ymarferydd a sgriptwraig theatr.

 

Cyflwynir y noson arbennig hon gan Gwion Hallam, cyflwynydd, awdur ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 – ei gerdd wedi ei hysbrydoli gan thema dementia.

 

Bydd y noson yn cynnwys cyfweliadau gyda'r bobl ifanc sydd wedi cymryd rhan yn y project, ymatebion gan drigolion a staff Glyn Menai, yn ogystal â sgwrs gyda Branwen Davies a Joan Woods.

 

Digwyddiad dwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd.

 

Nos Fercher 18 Gorffennaf 

7pm

Stiwdio

£3