Ffair Gyrfaoedd Cyfrifiadureg

Lle mae myfyrwyr a chyflogwyr yn cael y cyfle i ddatblygu perthynas waith.

Lleoliad:
Pontio, Bangor, Gwynedd, LL57 1UT
Amser:
Dydd Mercher 14 Mawrth 2018, 14:00–17:00
Cyflwynydd:
Dr David Perkins
Cyswllt:
Cameron Gray
01248 382686

 

Bangor, Gwynedd: Mae'r Ysgol Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi eu Harddangosfa Gyrfaoedd Blwyddyn Olaf ar gyfer 2016. Gan weithio gyda Chyngor Gwynedd a'n cysylltiadau yn y diwydiant yn lleol, bydd yr Arddangosfa'n dangos gwaith ein myfyrwyr blwyddyn olaf. Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher 14 Mawrth 2018 yng Pontio ym Mhrifysgol Bangor. 

Bydd y digwyddiad yn dod â myfyrwyr sydd ar eu blwyddyn olaf a chyflogwyr ynghyd, gyda'r bwriad o gefnogi'r sector gwasanaethau digidol ffyniannus yng ngogledd Cymru. Gyda sawl un o'n partneriaid yn y diwydiant yn arddangos y llwybrau a'r cyfleoedd gyrfa i raddedigion, bydd y myfyrwyr yn cael mewnwelediad gwerthfawr i'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt ar ôl iddynt raddio.

 

Mae’r digwyddiad eleni yn adeiladu ar hanes cryf, gyda'r Arddangosfa yn tyfu bob blwyddyn. Hoffai'r Ysgol estyn gwahoddiad i'r cyhoedd ddod i weld gwaith ein myfyrwyr ar y diwrnod. 

 

Cofrestru: https://www.bangor.ac.uk/cs/expo-register/