Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithdy Cyhoeddi'r Gymdeithas Frenhinol

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Gwener 26 Hydref 2018, 10:00–12:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Bydd y tîm Cyhoeddi o'r Gymdeithas Frenhinol yn cynnal gweithdy cyhoeddi sydd wedi'i anelu at fyfyrwyr Meistr, ymchwilwyr PHD ac Ôl-ddoethurion. Bydd y sesiwn yn ymdrin â phob agwedd ar sut i gyhoeddi papur gwyddonol mewn cyfnodolion rhyngwladol o safon uchel.  Bydd y sesiwn ryngweithiol yn cynnwys cyflwyniadau ac ymarferion, gyda sesiwn holi ac ateb. Bydd gwybodaeth hefyd ar gael am y Gymdeithas Frenhinol a'i chyfnodolion. 
Mae'r meysydd a drafodwyd yn cynnwys: 

  • Sut i ddewis cyfnodolyn i gyhoeddi eich ymchwil ynddi
  • Sut i baratoi eich papur ar gyfer ei gyflwyno
  • Polisïau a moeseg Cyfnodolyn
  • Modelau gwahanol o gyhoeddi e.e. mynediad agored yn erbyn mynediad di-agored
  • Sut i hyrwyddo'ch papur unwaith y bydd wedi ei gyhoeddi

Bwcio lle