Gweithdy Effaith: Ymwneud â Gwneuthurwyr Polisi a Phenderfyniadau

Lleoliad:
Neuadd Reichel
Amser:
Dydd Iau 23 Tachwedd 2017, 09:30–16:00
Cyswllt:
Dr Saskia Pagella, Rheolwr Effaith ac RCUK, Swyddfa Ymchwil a Menter
01248 382600

Mae'r Grŵp Tasg Effaith ym Mhrifysgol Bangor, ynghyd a thîm project Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC, wedi trefnu diwrnod o siaradwyr a fydd yn edrych ar y ffordd y gall ymchwilwyr ymwneud yn effeithiol â rhai sy'n llunio polisïau a gwneud penderfyniadau.  Un ffordd y gall ymchwilwyr sicrhau effaith sylweddol o'u hymchwil yw darparu tystiolaeth ac arbenigedd i oleuo polisïau a phenderfyniadau rhai sydd wrth wraidd llywodraethu mewn cymdeithas.  Er y bydd y diwrnod yn canolbwyntio'n bennaf ar bolisi yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig, bydd yno hefyd siaradwyr gyda phrofiad helaeth o weithio gyda gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau ar lefel ryngwladol. 


Gwnaed pob ymdrech i wneud y diwrnod yn berthnasol i ymchwilwyr o bob disgyblaeth a chamau gyrfa.  Prif amcanion y gweithdy hwn yw rhannu'r profiadau o ymwneud â gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau o safbwynt academyddion, ond hefyd o safbwynt y gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau eu hunain.   O ran effaith, mae goleuo polisi yn llwybr clir i beri newid mewn cymdeithas wedi'i seilio ar eich ymchwil a'ch arbenigedd.

Bwcio lle