Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwneud Cynnydd yn Ail Flwyddyn eich PhD

Lleoliad:
Venue details are sent as outlook calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019, 09:30–16:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

“Gall ail flwyddyn doethuriaeth, neu’r rhan ganol, fod y fwyaf heriol. Nod y cwrs undydd hwn fydd eich helpu i oresgyn y sialens hon, a chynnal y momentwm y bydd ei angen arno er mwyn cwblhau eich doethuriaeth yn llwyddiannus mewn da bryd. Yn benodol, byddwn yn edrych ar rai ffactorau sy’n dyngedfennol i lwyddiant ail flwyddyn PhD, yn ogystal â diffinio’r hyn sydd ei angen yn y pen draw ar gyfer ymresymiad clir mewn ymchwil a’r modd y byddwch yn mynegi hyn yn eich Thesis. Byddwn hefyd yn ymdrin â gofynion y meini prawf asesu ar gyfer doethuriaeth. Byddwn yn defnyddio hyn oll i’ch helpu i bennu’ch cynllun unigol eich hun ar gyfer cyfnod nesaf eich doethuriaeth.”

Bwcio lle