Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Haf o Ddarganfyddiadau yng Nghymru

Archaeoleg o’r Awyr a gwres mawr 2018 - Bangor

Lleoliad:
Cemlyn Jones Room (PL2), Pontio, Bangor University's Arts and Innovation Centre, Deiniol Road, Bangor, LL57 2TQ.
Amser:
Dydd Llun 3 Rhagfyr 2018, 17:00–19:00
Cyflwynydd:
School of History, Philosophy and Social Sciences
Cyswllt:
Dr Gary Robinson
01248 382009
Mwy o wybodaeth:
More information

Hysbysiad canslo

 
Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi na fydd y sgwrs heno yn Pontio, Bangor, gan Dr Toby Driver am 5pm yn cael ei chynnal oherwydd profedigaeth deuluol sydyn. Bydd dyddiad newydd ar gyfer y sgwrs yn cael ei gyhoeddi mor fuan â phosibl. Bydd yr holl docynnau’n ddilys ar gyfer y ddarlith a aildrefnir.


Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir.

 

Darlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol wedi’i chynnal gan yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Bangor.  A Summer of Discovery in Wales: Aerial Archaeology and the Remarkable Heatwave of 2018 - Bangor gan Dr Toby Driver 

Mewn ymateb i alw poblogaidd, mae cyfle yn awr i wrando ar Ddarlith Nadolig y Comisiwn Brenhinol ym Mangor, Gwynedd. Ymunwch â Toby ar daith syfrdanol drwy’r awyr ar draws caeau cras Cymru yn ystod misoedd Mehefin a Gorffennaf 2018 pan ddaeth ugeiniau o safleoedd archaeolegol newydd i’r golwg fel olion cnydau ac olion crasu. Edrychir ar ddarganfyddiadau pwysig o bob rhan o Gymru, gan gynnwys nifer o safleoedd nad yw’r cyhoedd wedi’u gweld o’r blaen, a thrafodir eu harwyddocâd. Rhoddir sylw hefyd i’r diddordeb mawr a ddangosodd y cyfryngau yn y darganfyddiadau, pan ymddangosodd olion cnydau Cymru ochr yn ochr â digwyddiadau mawr y byd ar wefan y New York Post. 

Mynediad am efo tocyn.

I archebu tocynnau ar-lein, ewch i wefan yma