Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gorffennaf 2018

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Diwrnod Astudio

Lleoliad:
Prifysgol Bangor, Campws Wrecsam, Darlithfa Cambrian 2.
Amser:
Dydd Gwener 27 Gorffennaf 2018, 09:30–16:00
Cyswllt:
Alison Owen Traynor
01248 353923
Mwy o wybodaeth:
I archebu, dilynwch y ddolen hon

Yw eich gwaith chi yn golygu gofalu am blant, pobl ifanc a theuluoedd?

A ydych chi'n nyrs gofrestredig sydd â diddordeb yn anghenion emosiynol ac anghenion iechyd meddwl plant, pobl ifanc a'u teuluoedd?

Oes arnoch chi eisiau deall mwy am anghenion iechyd meddwl ac anghenion emosiynol a datblygu eich sgiliau wrth ymwneud â phlant a phobl ifanc a'u teuluoedd a'u cefnogi?

Mae'r cwrs ar gyfer: Gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn amgylchedd lle gallant fod yn rhan o ofalu am PPI gyda phroblemau emosiynol neu iechyd meddwl; e.e. wardiau plant, timau nyrsio cymunedol plant, meddygfeydd teulu, Adrannau Brys, Adrannau Cleifion Allanol i Blant, Hosbis Uned Gofal Arbennig i Fabanod, Gofal Sylfaenol.

Dogfennau cysylltiedig: